menu
flaga PL flaga ENG

Punkty edukacyjne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów i udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w konferencji, lekarzowi przysługuje 10 punktów edukacyjnych.

aktualizacja: 2018-06-11